Τμήματα και Ομάδες Λειτουργίας

  • Τμήμα καθαριότητας εξωτερικών χώρων το οποίο αναλαμβάνει εργασίες καθαριότητας, εντός του Νοσοκομείου, στις εξωτερικές δομές αυτού, καθώς και σε συνεργαζόμενους φορείς
  • Τμήμα αποψίλωσης, κλαδέματος, καθαρισμού και φροντίδας περιβάλλοντος χώρου εντός του Νοσοκομείου στις Εξωτερικές δομές του καθώς και σε συνεργαζόμενους φορείς
  • Τμήμα ανακύκλωσης φυτικών υπολειμμάτων από τα απόβλητα συντήρησης του πράσινου και του γκαζόν καθώς και την επεξεργασία των λαχανικών υπολειμμάτων των μαγειρείων του Νοσοκομείου (“COMPOST”) με στόχο την μελλοντική οικονομική αυτοτέλεια των ασθενών της
  • Ομάδα καλλιέργειας ελαιοδένδρων του χώρου μας από τα οποία παρασκευάζει βιολογική βρώσιμη ελιά και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με σκοπό τον εκπαίδευση στις αγροτικές εργασίες, την αγροτική καλλιέργεια αλλά και την οικονομική ωφέλεια των ασθενών
  • Ομάδα παρασκευής βιολογικών προϊόντων όπως μαρμελάδες και σάλτσα ντομάτας και άλλα
  • Ομάδα ευθύνης καλλωπισμού του πράσινου σε εσωτερικούς χώρους εντός και εκτός του Νοσοκομείου
  • Ομάδα δημιουργίας υπαίθριων χώρων αναψυχής