Εκδηλώσεις

Η Μονάδα Πρασίνου συμμετέχει σε κάθε είδους εκδηλώσεις του Γραφείου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων καθώς και άλλων φορέων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Μονάδα Πρασίνου, έχει θεσμοθετήσει την “Γιορτή Ελιάς & Λαδιού” που γίνεται κάθε χρόνο, η οποία έχει διττό σκοπό· αφενός μεν, επιδιώκει την ενίσχυση και προβολή  της προσπάθειας των ασθενών στο ευρύ κοινό αφετέρου δε, φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα προϊόντα, με παράλληλη γευστική δοκιμή αυτών, που καλλιεργούνται και παράγονται με τη συμμετοχή, επιμέλεια και προσωπική εργασία των επανενταξιακών ασθενών της Μονάδας Πρασίνου.