Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης

  • εργαστήριο ξυλογλυπτικής και μικροκατασκευών
  • εργαστήριο παρασκευής αρωματικών κεριών
  • Ομάδα μουσικής (μουσικό συγκρότημα «Εμείς και Εσείς»).
  • Ομάδα χοροθεραπείας