Ερευνητική Ομάδα-Δημοσιεύσεις

Α. Εισηγήσεις-Διαλέξεις-Ανακοινώσεις

 • Δεκέμβριος 2011, Αθήνα : «Υποκίνηση-Παρακίνηση επαγγελματιών υγείας στη Δημόσια Διοίκηση», στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας.
 • Οκτώβριος 2011, Αγριά Μαγνησίας : «Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε ασθενείς των Κοινοτικών Δομών της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης», στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας: «Επαγγελματικές προδιαγραφές και Βέλτιστες Πρακτικές στη νοσοκομειακή διοίκηση και διεύθυνση».

Β. Δημοσιεύσεις

 • Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα επιστημονική έρευνα με θέμα : “Η Διερεύνηση της επίδρασης της οργανωμένης απασχολησιοθεραπείας στη μείωση υποτροπών των ατόμων με ψυχικές διαταραχές με δυνητικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη”.
 • 2018: «Η Επίδραση του Οργανωμένου Επανενταξιακού Προγράμματος “Μονάδα Πρασίνου” του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στη λειτουργικότητα και την πορεία της νόσου χρόνιων ψυχωτικών ασθενών» ,  Πρακτικά – Περιλήψεις του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, σελ. 252, ΚΩΣ
 • 2016: «Η επίδραση του Οργανωμένου Προγράμματος Αποκατάστασης “Μονάδα Πρασίνου” του Ψ.Ν.Θ., στην Ψυχιατρική Συμπτωματολογία των Απασχολούμενων Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών », Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, τόμος 27, τ. 162, 2016, σ. 32-34
 • 2012: «Θεραπευτικοί κήποι Νοσοκομείων : Ο ρόλος τους στην Ψυχική Υγεία», Πανελλήνιο Συνέδριο για την ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση, Πρακτικά Συνεδρίου- καλές Πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, Αθήνα,
 • 2012: «Ποιότητα Υγείας: Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε ασθενείς των Κοινοτικών Δομών της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης», Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, τόμος 23, τ. 136, 2012, σ. 28-33,
 • 2012: «Η αξία του δέντρου», Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, τόμος 23, τ. 134,
 • 2011: «Υποκίνηση-Παρακίνηση επαγγελματιών υγείας στη Δημόσια Διοίκηση», Πρακτικά – Περιλήψεις του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα,
 • 2011: «Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε ασθενείς των κοινοτικών δομών της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης», Πρακτικά-Περιλήψεις του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Αγριά Μαγνησία,
 • 2011: «Θεραπευτικοί Κήποι», Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, τόμος 22, τ. 129,
 • 2010: «Περιβάλλον και Υγεία», Περιοδικό Στίγμα, τ. 22,
 • 2010: «Περιβάλλον και Υγεία», Εφημερίδα Οικολογία και Περιβάλλον, τ. 27,
 • 2009: «Ανακύκλωση φυτικών υλικών», Εφημερίδα Οικολογία και Περιβάλλον, τ. 22,
 • 2007: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου», Περιοδικό Στίγμα, τ. 18,
 • 2006: «Η καταστροφή του ατμοσφαιρικού στρώματος του όζοντος», Περιοδικό Στίγμα, τ. 13.

Γ. Προγράμματα Κατάρτισης

 • Προς Υλοποίηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Κατάρτισης (180 εκπαιδευτικές ώρες) «Ο ρόλος του ‘’Περιβάλλοντος χώρου’’ των νοσοκομείων στην παρεχόμενη φροντίδα και οι επιδράσεις του στην ποιότητα υγείας νοσηλευομένων και επαγγελματιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – ΕΣΠΑ 2007-2013
 • 2003: Πρόγραμμα Κατάρτισης (200 εκπαιδευτικές ώρες) «Αντιμετώπιση προβλημάτων εσωτερικού περιβάλλοντος του Νοσοκομείου. Ανάδειξη, Διαχείριση, Προστασία πόρων-Διαχείριση Απορριμμάτων και αποβλήτων» (ΥΕ 501), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006