Ερευνητική Ομάδα-Δημοσιεύσεις

Α. Εισηγήσεις-Διαλέξεις-Ανακοινώσεις

 • Δεκέμβριος 2011, Αθήνα : «Υποκίνηση-Παρακίνηση επαγγελματιών υγείας στη Δημόσια Διοίκηση», στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας.
 • Οκτώβριος 2011, Αγριά Μαγνησίας : «Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε ασθενείς των Κοινοτικών Δομών της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης», στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας: «Επαγγελματικές προδιαγραφές και Βέλτιστες Πρακτικές στη νοσοκομειακή διοίκηση και διεύθυνση».

Β. Δημοσιεύσεις

 • Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα επιστημονική έρευνα με θέμα : “Η Διερεύνηση της επίδρασης της οργανωμένης απασχολησιοθεραπείας στη μείωση υποτροπών των ατόμων με ψυχικές διαταραχές με δυνητικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη”.
 • Ερευνητική ομάδα – Δημοσιεύσεις – Βραβεία με την καθοδήγηση του Γραφείου Σχεδιασμού καταγράφονται και δημοσιεύονται διάφορες έρευνες:
 • 2021: Βραβείο για τις καλές και βέλτιστες πρακτικές στην κατηγορία ‘’Περιβαλλοντική Ευαισθησία’’ από Healthcare Business AWARDS

Συμμετοχή της Μονάδας Πρασίνου σε έρευνα με τίτλο :

 • 2021: Cow manure vermicomposting and an initial assessment of the vermicompost effect on the production of organic early crops vegetables in greenhouse, Eighth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planninig and Economics (CEMEPE 2021) and SECOTOX Conference, July 20-24, 2021, Thessaloniki, Greece.
 • 2021: Παρουσίαση στο ευρωπαϊκό συνέδριο Ψυχιατρικής στην Φλωρεντία: The effects of horticultural therapy on the functionality of psychotic patients employed in the Green Unit of the Psychiatric  Hospital of  Thessaloniki Greece, EPA 2021,29th European congress of psychiatry, Florence Italy,  10-13 April 2021 
 • 2020: “Η ευεργετική επίδραση της φυτοκομικής θεραπείας στους ασθενείς της Μονάδας Πρασίνου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης“, 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 29 Οκτωβρίου – 01 Νοεμβρίου 2020, Θεσσαλονίκη (poster P 118)
 • 2018: «Η Επίδραση του Οργανωμένου Επανενταξιακού Προγράμματος “Μονάδα Πρασίνου” του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στη λειτουργικότητα και την πορεία της νόσου χρόνιων ψυχωτικών ασθενών» ,  Πρακτικά – Περιλήψεις του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, σελ. 252, ΚΩΣ
 • 2016: ”Η επίδραση του Οργανωμένου Προγράμματος Αποκατάστασης “Μονάδα Πρασίνου” του Ψ.Ν.Θ., στην Ψυχιατρική Συμπτωματολογία των Απασχολούμενων Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών ”, Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, τόμος 27, τ. 162, 2016, σ. 32-34
 • 2012: “Θεραπευτικοί κήποι Νοσοκομείων” : Ο ρόλος τους στην Ψυχική Υγεία», Πανελλήνιο Συνέδριο για την ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση, Πρακτικά Συνεδρίου- καλές Πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, Αθήνα,
 • 2012: «Ποιότητα Υγείας: Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε ασθενείς των Κοινοτικών Δομών της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης», Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, τόμος 23, τ. 136, 2012, σ. 28-33,
 • 2012: «Η αξία του δέντρου», Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, τόμος 23, τ. 134,
 • 2011: «Υποκίνηση-Παρακίνηση επαγγελματιών υγείας στη Δημόσια Διοίκηση», Πρακτικά – Περιλήψεις του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα,
 • 2011: «Έλεγχος της ποιότητας ζωής σε ασθενείς των κοινοτικών δομών της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης», Πρακτικά-Περιλήψεις του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Αγριά Μαγνησία,
 • 2011: «Θεραπευτικοί Κήποι», Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, τόμος 22, τ. 129,
 • 2010: «Περιβάλλον και Υγεία», Περιοδικό Στίγμα, τ. 22,
 • 2010: «Περιβάλλον και Υγεία», Εφημερίδα Οικολογία και Περιβάλλον, τ. 27,
 • 2009: «Ανακύκλωση φυτικών υλικών», Εφημερίδα Οικολογία και Περιβάλλον, τ. 22,
 • 2007: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου», Περιοδικό Στίγμα, τ. 18,
 • 2006: «Η καταστροφή του ατμοσφαιρικού στρώματος του όζοντος», Περιοδικό Στίγμα, τ. 13.

Γ. Προγράμματα Κατάρτισης

 • Προς Υλοποίηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Κατάρτισης (180 εκπαιδευτικές ώρες) «Ο ρόλος του ‘’Περιβάλλοντος χώρου’’ των νοσοκομείων στην παρεχόμενη φροντίδα και οι επιδράσεις του στην ποιότητα υγείας νοσηλευομένων και επαγγελματιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – ΕΣΠΑ 2007-2013
 • 2003: Πρόγραμμα Κατάρτισης (200 εκπαιδευτικές ώρες) «Αντιμετώπιση προβλημάτων εσωτερικού περιβάλλοντος του Νοσοκομείου. Ανάδειξη, Διαχείριση, Προστασία πόρων-Διαχείριση Απορριμμάτων και αποβλήτων» (ΥΕ 501), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006