Συνεργαζόμενοι Φορείς

  • Κ.Κ.Π.Κ.Μ  “Άγιος Παντελεήμονας”
  • Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
  • Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων
  • Γ.Ν.Θ. “Γ.Παπανικολάου”
  • Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
  • Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Π.Θ.
  • Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών