Υποστηρικτικές Ομάδες

  • Ομάδα ψυχοθεραπείας – ψυχοεκπαίδευσης των ασθενών σε θέματα ψυχικής υγείας αναφορικά με διαγνώσεις, θεραπεία, νομικό πλαίσιο, δικαιώματα ασθενών, εργασιακές σχέσεις, πρόληψη υποτροπών κ.ά.,
  • Ομάδα Διαιτολογίας
  • Ομάδα Συμβουλευτικής Ενδυνάμωσης & Κοινωνικών δεξιοτήτων, με Κοινωνικούς Λειτουργούς.