ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της «Μονάδας Πρασίνου» έγκειται στην διαχείριση, προστασία & ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και  την ανάπτυξη τομέων, με δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν και να ωφελήσουν «ασθενείς» που βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης (χρήστες – εξαρτημένους και γενικότερα ψυχικά πάσχοντες) μέσω και της προβολής του έργου τους.

Οι Ομάδες που έχει αναπτύξει στους αντίστοιχους τομείς που δραστηριοποιείται είναι:

Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γραμματειακής υποστήριξης: αποτελείται από μόνιμο επιστημονικό προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων της καθώς και για την λήψη μέτρων για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αλλά και της επίλυση τυχόν έκτακτων καταστάσεων.

 

Ομάδες Διαχείρισης Προστασίας & Ανάπτυξης Εξωτερικού Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκομείου, των εξωνοσοκομειακών δομών του καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων του:

 

  • Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου.
  • Αποψίλωση, κλαδέματα, καθαρισμός και φροντίδα περιβάλλοντος χώρου.
  • Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων πρασίνου.
  • Λήψη μέτρων για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός – πυρκαγιές – πτώσεις δέντρων).

 

Ομάδες  ανακύκλωσης:

Ένα από τα σημαντικότερα και καινοτόμα αντικείμενα δραστηριοποίησης της Μονάδας Πρασίνου με περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό ενδιαφέρον, είναι η ανακύκλωση των οργανικών και άλλων υπολειμμάτων, όπως :

  • Ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων με την ονομασία “COMPOST”.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας, για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (βιοαπόβλητα, φυτική βιομάζα κ.λ.π) ξεκίνησε η έρευνα για οργάνωση της διαδικασίας πρόληψης – μείωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων στα μαγειρεία του Ψ.Ν.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων του ΑΠΘ καθώς και με το ερευνητικό κέντρο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Εφαρμογή του γεωσκωληκοκομπόστ σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες του Ψ.Ν.Θ, και παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

  • Ανακύκλωση παλιών λαδιών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή σαπουνιού.
  • Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού κ.ά. από το Ψ.Ν.Θ το Γ.Ν.Θ.Γ. Παπανικολάου καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς.

 

Ομάδα παραγωγής προϊόντων:

 

  • Καλλιέργεια ελαιοδέντρων, συγκομιδή και παρασκευή τυποποιημένης επιτραπέζιας ελιάς (Στράβηλος) καθώς και παραγωγή ελαιόλαδου (Ελαιωτήρ)

 

Ομάδα συντήρησης και επισκευών των γεωργικών μηχανημάτων   και εργαλείων:

 Η Μονάδα Πρασίνου διαθέτει: δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα, δύο (2) Γεωργικούς Ελκυστήρες, ένα (1) μικρό φορτωτή (ΜΕ), πολλές χορτοκοπτικές μηχανές – κουρευτικές μηχανές και άλλα συναφή   εργαλεία.